Atteikuma tiesības

Preces apmaiņa un atgriešana

1.    Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā (Latvijas Republikas likums „Par patērētāju tiesību aizsardzību” (PPTA likums) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošie noteikumi Nr.207 „Par Distances līgumu” ( MK noteikumi Nr.207 ), paredz, ka kapircējam ir tiesības izbeigt līgumu 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt internetveikalā iegādātās preces atpakaļ pārdevējam. Tāpat PPTA likums 12.panta 6.daļā nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces saglabātību un kvalitāti, un ir tiesīgs atgriezt preci Distances līguma darbības laikā pēc tā noteikumiem. ) pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

1.1.    tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc Pircēja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas;

1.2.    ja iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

1.3.    citos likumā paredzētajos gadījumos.

2.    Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, kā arī jāsaglabāt oriģinālais iepakojums. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām (izņemot preces izmēģināšanai). SIA "SunMB" patur tiesības atteikt atmaksāt pircējam piegādi vai ieturēt kompensācijas atmaksu, ja prece ir bojāta, nav pilnīgas komplektācijas, vai ja tā ir zaudējusi savu sākotnējo stāvokli. Lai vienotos par preces atgriešanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@corpushome.lv

3. Prece jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, kurā tā tika piegādāta. Iepakojumam jābūt nesabojātam, tīram un tam jāatbilst SIA "SunMB" preces atgriešanas prasībām.

4. Ja precei tiek konstatēts brāķis, SIA "SunMB" piedāvā produkta apmaiņu vai kompensāciju 72 stundu laikā.


5.  Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam aizpildītu un parakstītu atteikuma veidlapu ko nosūta elektroniski uz e-pastu: info@corpushome.lv vai iesniedzat ražošanā pēc adreses Rīgā, Silikātu iela 5A . Kā apstiprinājumu par atgriešanu Jūs saņemsiet ziņu uz Jūsu norādīto e -pastu vai pa tālruni. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.

6.    Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam no tā saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz brīdim, kad Pircējs atdevis preci. Pārdevējs atmaksā naudu tikai uz Pircēja atteikuma veidlapā norādīto Pircēja bankas kontu.

7.    Izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā sedz Pircējs.

8.    Ja tiek atdota līgumam neatbilstoša prece, Pārdevējs 7 dienu laikā no izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas, atmaksā Pircējam ar preces atdošanu saistītās izmaksas.

9.    Lūdzam atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā preces atgriezt to oriģināliepakojumā.

10.    Neskaidrību gadījumā rakstiet mums info@corpushome.lv .